WARSZTATY KULINARNE

Warsztaty kulinarne to cykl spotkań w ustalonym gronie, na którym gotujemy, uczymy się, świetnie się bawimy. Mogą mieć postać praktycznych lekcji złożonym z kilku spotkań lub mogą być elementem imprezy. Jest to szczególnie atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu przez dzieci w różnym wieku. Ich forma zależy od indywidualnych ustaleń.